اشتباهات رایج در لحیم کاری

در این ویدیو خواهید دید که چطور این آی سی با پکیج دیپ رو روی فیبر بصورت صحیح لحیم کاری کنیم.


در این ویدیو خواهید دید که چطور این آی سی با پکیج دیپ رو روی فیبر بصورت صحیح لحیم کاری کنیم.