معرفی پروژه پلاتر باavr

پارت اول از پروژه پلاتر ساده رو میبینید. این پروژه حداقل سه نکته جدید داره که خیلی کاربردی هستند اولیش سنسور مغناطیس دومیش ارتباط میکرو و کامپیوتر و سومیش سرور های تمام دور