برنامه نویسی و ساخت دستگاه جداکننده توپهای رنگی

تو این ویدیو میبینی که من چطوری مدار دستگاه جدا کننده توپهای رنگی رو طراحی کردم و ساختم و برنامش رو نوشتم و تستش کردم.تو این ویدیو میبینی که من چطوری مدار دستگاه جدا کننده توپهای رنگی رو طراحی کردم و ساختم و برنامش رو نوشتم و تستش کردم.
پست های مرتبط
ساخت دستگاههای جدا کننده توپهای رنگیسنسور رنگ رو چطور راه بندازیم؟موتور پله ای و موتور سروو رو چطور راه بندازم؟برنامه نویسی و ساخت دستگاه جداکننده توپهای رنگی

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه جداکننده توپهای رنگی