توضیح کد و شماتیک دستگاه پلاتر ساده

برای ساخت پلاتر ساده علاوه بر ساخت قسمتهای مکانیکی، باید مدارش رو از روی شماتیک بسازی و بعد برنامه میکرو و برنامه ویندوز رو استفاده کنی.برای ساخت پلاتر ساده علاوه بر ساخت قسمتهای مکانیکی، باید مدارش رو از روی شماتیک بسازی و بعد برنامه میکرو و برنامه ویندوز رو استفاده کنی.

پست های مرتبط
معرفی پروژه پلاتر باavrماژول کاربردی برای اتصال دستگاه به کامپیوتر اموزش سنسور مغناطیسی درب یخچالتفاوت سروو موتور 180 و 360 درجهتوضیح کد و شماتیک دستگاه پلاتر ساده

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه پلاتر ساده