ساخت شمارنده با سون سگمنت و میکرو

اگه بخوای با میکروکنترلری که پایه های کمی داره، نمایشگر سون سگمنت رو راه بندازی ، کلی چالش خواهی داشت این پروژه یکی از راهکارهاایی که برای حل این چالش ها میتونی استفاده کنی رو بهت آموزش خواهم داد.