آی سی آپ امپ LM324


آی سی LM324
یک ای سی 14 پایه هست که شامل 4 تقویت کننده عملیاتی هست که از هر کدوم بخوایید میتونید استفاده کنید.
پایه چهارم ولتاژ بالا و پایه یازدهم ولتاژ پایین هست که اختلاف پتانسیل بین ولتاژ بالا و پایین میتونه تا 32 ولت باشه، یعنی میتونی ولتاژ بالا رو 32 و ولتاژ پایین رو صفر بگیری یا اینکه ولتاژ بالا رو 16 ولت و ولتاژ پایین رو منفی 16 ولت بگیری.
به شکل زیر توجه کنید تا پایه های این آی سی رو دقیق ببینید.

پایه های آی سی LM342

با توجه به شکل بالا پایه های ورودی و خروجی هر آپ امپ مشخص میشه.